Måla om träfasaden på din villa i Ludvika

Måla träfasaden själv eller anlita en målerifirma? Det finns en stolthet med att göra arbetet på egenhand. Om du är villig att lägga ned tiden och lära dig grunderna kan du uppnå goda resultat. Det gäller framförallt kunskap om förarbeten såsom tvättning och skrapning samt färgval.

Att måla om fasaden på din villa är en chans att få ditt hem att kännas nytt och fräscht. Det behöver inte vara så svårt som du kanske tror. Det kan dock vara bra att vara medveten om vilka förarbeten som olika måleriprojekt kräver. Vid stora fasader kan det vara lämpligt att anlita professionell hjälp. Om du känner dig osäker är du varmt välkommen att kontakta oss via hemsidan för att få experthjälp.

När passar det bästa att måla om fasaden?

Om du ska måla om träfasaden på huset är det lämpligast att göra detta under månaderna maj, juni och augusti när fuktnivåerna är som lägst. Redan efter midsommar ökar fuktnivåerna under sommarhalvåret och ju närmare hösten blir desto glesare blir tillfällena, men september och oktober är också gångbara. Beroende på hur stor fasaden är och hur mycket som behöver prepareras kan tidsomfånget variera kraftigt mellan olika måleriprojekt.


Om du är osäker på hur mycket preparationsarbete som är nödvändigt eller vilken färg som du ska använda kan du boka ett kostnadsfritt hembesök på vår hemsida. Var medveten om att måleri är en tidskrävande process som tar tid att utföra för bästa resultat. Det kan i många fall vara värt att anlita ett professionellt måleriföretag för att säkra ett gott slutresultat.

Måla träfasaden själv eller anlita en målerifirma?

Det finns en stolthet med att göra arbetet på egenhand. Om du är villig att lägga ned tiden och lära dig grunderna kan du uppnå goda resultat. Det gäller framförallt kunskap om förarbeten såsom tvättning och skrapning samt färgval. Att köpa färdigblandad färg eller be måleributiken blanda åt dig är viktiga val som påverkar slutresultatet. Få tips och råd om fasadbyte i Dalarnas län på hemsidan.


Byggnadslov vid målning av träfasad

Som ägare av villan får du utan bygglov måla om fasaden, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial. Däremot är det inte tillåtet att ändra byggnadens karaktär i allt för stor utsträckning i den mening att det blir en markant förändring. Om du är osäker var denna gräns går kan du kontakta oss om råd. Vid målning av en- och tvåbostadshus krävs vanligen inget bygglov men kontrollera detta innan du inleder ett projekt. Här kan du läsa mer om vad som gäller för fasadmålning i Ludvika kommun.

Boka smidigt ett kostnadsfritt platsbesök här!

TC-byggtjänst utför fasadbyten i Ludvika med material som tegel, puts, plåt och trä. Vi har skickliga målare och bistår även med professionell fasadputs i Ludvika. Använd nedanstående formulär för att boka in ett platsbesök med oss redan idag!